Lara Moniz chora na sala do Mestre após sanção

27 abr, 08:34
Lara Moniz chora na sala do Mestre após sanção - TVI

No Triângulo, Lara Moniz chora na sala do Mestre após sanção. Veja o momento